Klubová Rada Meno Telefonné číslo E-mail
Predseda Ivan Sepeši +421 907 751 394 predseda@lzsy.sk
Hospodár Ing. Štefan Zadrabaj +421 905 443 999 hospodar@lzsy.sk
Člen Imrich Ostrožlík +421 903 388 629 ostrozlik@lzsy.sk
Člen Dušan Kollár
Člen Stanislav Harašta
Revízna rada
Predseda Ing. Štefan Šafár
Člen Ing. Michal Smolinský
Člen Ing. František Polák
Vedúci letovej prevádzky Ivan Bučko +421 903 786 586
Inšpektor letovej prevádzky Kornel Németh +421 905 328 444
Číslo účtu LKŠ IBAN: SK22 0200 0000 0020 2973 4154