Úprava modelárskej plochy

Ďakujeme za pomoc všetkým zúčastneným