2% z daní

with Nekomentované
2% z daní v roku 2023

Vážení členovia a priaznivci lietania. Aj vďaka Vašim 2% z daní sa darí nášmu klubu udržiavať vysokú úroveň poskytovaných služieb či už členom, návštevníkom aj všetkým ostatným priaznivcom lietania. 2% sú pre nás naozaj dôležitý zdroj príjmov a preto prosíme aj napriek tomu, že minulý a tento rok boli pre Vás určite náročné vzhľadom na pandémiu COVID19, tak aj tento rok kto viete a môžete darujte svojich 2% daní. Tlačivo je už pred vyplnené.

Ďakujeme.

Tlačivo na darovanie 2%