História

Letecký klub Šurany je občianske združenie, ktoré vzniklo 15.7.2005. Združenie priaznivcov lietania – pilotov, modelárov, priaznivcov paraglaidingu, rogalistov, parašutistov a sympatizantov letectva.  Myšlienka vybudovania letiska v našom meste nadväzovala na bohatú tradíciu.  Z radov  občanov mesta pochádza veľa profesionálnych i amatérskych pilotov. Počas dlhých rokov museli nadšenci pre lietanie dochádzať na vzdialené okolité letiská.

V auguste 2005 sa podarilo nášmu klubu získať priestor Armády SR, ktoré pripadli mestu. V lokalite Šurany-Kopec v priestoroch bývalej radarovej stanice a priľahlej plochy vhodnej na výstavbu vzletovej a pristávacej dráhy začalo vznikať letisko.  Vďaka  takmer nadľudskému úsiliu  zakladateľov klubu a tiež výraznej finančnej podpory, sa zdevastované priestory  začali meniť  do  dnešnej podoby. 

Takto sa stavalo a renovovalo