1 WT-9 Dynamic RG
1 Diamond DA40 XLS
1 Bristell NG5 RG, 912iS
1 Bristell NG5 TDO, 912 kompresor
1 Zenair
1 Cessna 172
1 Alto
1 TL 2000 Sting
1 NG 4
1 Echo P96
1 Falco, Jabiru
1 Piper J-3
3 Kit Fox

1 TL-3000 Sirius, 912iS

Z modelárskej časti sú to obrie závodné modely.