2% z daní

with Nekomentované
2% z daní v roku 2024

Vážení členovia a priaznivci lietania. Aj vďaka Vašim 2% z daní sa darí nášmu klubu udržiavať vysokú úroveň poskytovaných služieb či už členom, návštevníkom aj všetkým ostatným priaznivcom lietania. 2% sú pre nás naozaj dôležitý zdroj príjmov. Inflácia urobila svoje a peniaze za posledné 2 roky stratili vyše 20% hodnoty, ale LKŠ ešte funguje na pôvodnej výške členského. Preto ak aj tento rok viete a môžete, darujte svojich 2% daní. Tlačivo je už pred vyplnené.

Ďakujeme.

Tlačivo na darovanie 2%