Klubová Rada Meno Telefonné číslo E-mail  
Predseda Martin Burkuš +421 917 851 132 predseda@lzsy.sk  
Hospodár Ing. Peter Turza +421 917 521 874 hospodar@lzsy.sk  
Podpredseda Štefan Pintér +421 905 823 106 podpredseda@lzsy.sk  
Člen Renáta Kramárová      
Člen Andrej Mányi +421 905 612 164 andrej.manyi@gmail.com  
         
Revízna komisia        
Člen Ladislav Matuška      
Člen Pavel Čilek      
Člen Mário Zeleňák +421 905 528 206    
         
         
Vedúci letiskovej prevádzky Mário Zeleňák +421 905 528 206 leteckyklubsurany@gmail.com  
         
     
Číslo účtu LKŠ IBAN: SK22 0200 0000 0020 2973 4154