Klubová Rada Meno Telefonné číslo E-mail
Predseda Ivan Sepeši +421 907 751 394 predseda@lzsy.sk
Hospodár Ing. Štefan Zadrabaj +421 905 443 999 oczora@oczora.eu
Člen Imrich Ostrožlík +421 903 388 629 ostrozlik@lzsy.sk
Člen Štefan Pintér
Člen Stanislav Harašta
Revízna komisia
Predseda Jaromír Vančík
Člen Mário Zeleňák
Člen Štefan Tarics
Vedúci letovej prevádzky Mário Zeleňák +421 905 528 206
Inšpektor letovej prevádzky Kornel Németh +421 905 328 444
Číslo účtu LKŠ IBAN: SK22 0200 0000 0020 2973 4154