Ako sa stať členom Leteckého klubu Šurany

Kontakt s verejnosťou: podpredseda LKŠ Štefan Pintér, tel: 0905 823 106

Podmienky pre prijatie nového člena:

  • podanie žiadosti – tlačivo na vyžiadanie alebo online
  • schválenie uchádzača do 30 dní a oznámenie členstva radou LKŠ písomne alebo elektronicky na email
  • zaplatenie členského vstupného poplatku 165€
  • zaplatenie ročného členského poplatku 100€ raz ročne
  • naštudovať Štatút LKŠ
  • naštudovať Leteckú prevádzkovú príručku

Podmienky hangárovania v LKŠ

  • len členom LKŠ
  • hangárovanie a výška hangárovného na základe dohody cca 640€ ročne
Online prihláška