Letisko Šurany spolupracuje s výcvikovými strediskami pilotov ultraľahkých lietadiel. Na letisku Šurany pôsobia výcvikové strediská Slovenskej leteckej federácie a Slovenskej ligy aviatikov, ktoré združujú záujemcov o rekreačné a športové lietanie. Hlavným programom nášho strediska je teoretický a praktický výcvik budúcich pilotov motorových  lietadiel – lietajúcich športových zariadení (ďalej len LŠZ).Pilotom sa môže stať každý zdravotne spôsobilý uchádzač, ktorý dovŕšil 16 rokov veku, ukončil teoretický a praktický výcvik v niektorom výcvikovom zariadení
a
úspešne absolvoval teoretické a praktické skúšky v poverenej právnickej organizácii. Praktický výcvik sa môže vykonávať len na lietajúcich športových zariadeniach na tento účel schválených a zaradených  v niektorom výcvikovom zariadení.
Každý záujemca o výcvik musí byť členom Slovenskej Leteckej Federácie  , alebo Slovenskej ligy aviatikov.

Ak ste si neistý alebo ešte neviete či sa Vám to bude páčiť, prípadne si len chcete vyskúšať aký je to pocit, prihláste sa na akciu „Zážitkový let (okružné) lety alebo Pilotom na skúšku“.

V rámci výcviku škola zabezpečuje výcvik pre kategóriu jednomotorových lietadiel s pevnými nosnými plochami s aerodynamickým riadením tj. klasické lietadlá, ako aj lietajúcich športových zariadení s rotujúcimi nosnými plochami tj. o vírniky (gyrocopter, autogyro).

PRIHLÁSTE SA DO NAŠEJ LETECKEJ ŠKOLY,
ZÍSKAJTE LICENCIU PILOT LŠZ
A STAŇTE SA PILOTOM LIETADLA ALEBO VÍRNIKA.

Online prihláška