Letiskový výlet retrobusom Škoda 706 Rto

with Nekomentované

Dňa 12.10.2019 sa uskutoční výlet do Palárikova spojený z prehliadkou kaštieľa .

Po prehliadke kaštieľa sa presunieme na návštevu Vodného mlynu v Kolárove spojenú z výkladom jeho histórie .

Odchod z letiska je v sobotu o 9:30 a príchod je o 14:30

Občerstvenie na letisku bude zabezpečené ( guláš )

Maximálny počet osôb je 43 takže vás poprosím aby ste sa nahlásili telefonicky predsedovi LKŠ p. Sepešimu

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia prekladá na iný termín ktorý potom zverejníme