Výlet po okolí členov LKŠ

s Nekomentované

V sobotu sa uskutočnil spoznávaci výlet po okolí … Navštívili sme pamiatky v Palárikove a Kolárove …

Vodný mlyn Kolárovo
Kaštieľ Palárikovo