Upozornenie

with Nekomentované

Upozornenie pre členov LKŠ od 1.1.2020 zvýšenie členského na 100 (jedna sto) euro na rok.

Je potrebné uhradiť poplatok : Telekomunikačný úrad za radostanicu a poistku za lietadlo .