Brigáda

with Nekomentované

Predseda LKŠ oznamuje že dňa 3.6.2017 sa na letisku Šurany – Kopec uskutoční brigáda.

Spoločne si upravíme naše priestory a pripravíme sa na ZLET

Na nástenke bude vyvesený zoznam účastníkov brigády .

Prosím zapíšte sa z dôvodu rozdelenia si úloh .