Pozvánka na VČS

with Nekomentované

V zmysle Stanov Leteckého klubu Šurany, čl.4.,

Zvolávam Výročnú Členskú Schôdzu na deň 24 marec 2018 (sobota) o 9:00 hod.v Spoločenskom dome Šurany Kaviareň ZORA

Prezentácia 9:00-10:00

Výber členských príspevkov za rok 2018

Vyrovnanie záväzkov za r. 2017

 

Program

 1. Zahájenie VČS
 2. Voľba komisií činných na VČS
 3. Kontrola uzneseníz VČS
 4. Správa o činnosti Rady LKŠ
 5. Správa o aktivitách LKŠ
 6. Správa o finančnom hospodárení
 7. Správa Revíznej komisie rok 2017
 8. Návrh plánu činností a aktivít
 9. Finančný rozpočet
 10. Prijatie nových členov
 11. Prestávka – občerstvenie
 12. Disksia
 13. Školenie členov LKŠ pre oblasť :
  Program bezpečnostnej ochrany letiska
  Protipožiarná ochrana
  Letisková prevádzková príručka
  Domáci prevádzkový poriadok
 14. Návrh a uznesenie
 15. ZáverPre členov LKŠ budú podklady k dispozícii na VČS
  Učasť členov je nutná , nakoľko v prgrame VČS sa uskutočnia školenia podľa bodu 13
  Členovia ktorý ešte nevlastia nový preukaz LKŠ prinesú foto resp. zašlú elektronickou formou na oczora@oczora.eu