Zmena termínu Výročnej členskej schôdze

with Nekomentované

Predseda LKŠ presúva termín výročnej členskej schôdze na 21.4.2018 zo začiatkom o 9:00 hod Program nezmenený