Pozvánka

with Nekomentované

Predseda LKŠ pozýva dňa 28.12.2019 od 12:00 všetkých členov na Silvestrovskú kapustnicu do priestorov Leteckého klubu Šurany

Pozvanie platí aj pre lietajúci personál iných letísk

So sebou si prineste dobrú náladu pagáče koláče víno

Strávime posledné chvíle roku 2019 a zaspomíname si na pekne letové dni