Šuriansky ZLET 2022 – FOTO

with Nekomentované

Vážení priatelia, Pevne veríme, že ZLET 2022 bol pre Vás príjemným zážitkom a na pamiatku Vám pripájame pár fotografií vo foto galérii. Ďakujeme všetkým zainteresovaným, za ich podporu a prácu. NSK ďakujeme za dotáciu akcie. Tešíme sa na budúci rok, … Read More

úhrada čl.poplatkov

with Nekomentované

Žiadam členov LKŠ, aby si splnili povinnosť a uhradili poplatky Členské a hangárovné za rok 2020 + nedoplatky z predchádzajúceho obdobia Členské – 100€ Hangárovné – 240€ Číslo účtu: SK22 0200 0000 0020 2973 4154 Variabilný symbol: 2020 Do poznámky napísať: Meno Priezvisko … Read More