2%

with Nekomentované

Na základe záverov z VČS zo dňa 24.03.2019, ako i z dôvodu ozrejmenia situácie nezaevidovania nášho klubu na príjem z 2% zo strany hospodára LKŠ Ing. Štefana Zadrabaja, Vás všetkých úctivo žiadame, ktorí sú oslovení a chcete prispieť 2 % z daní v prospech LKŠ, o poukázanie 2 % daní na organizáciu AIRPORT GOLF CLUB, ktorý je s touto aktivitou oboznámený a ňou súhlasí, viď. tlačivo