2% z daní
with Nekomentované

Predseda LKŠ žiada členov ktorý môžu prispieť 2% daní aby si tlačivo vyžiadali u hospodára mailom na : oczora@oczora.eu alebo si ho vyzdvihli u správcu LKŠ na letisku .

1 7 8 9 10

Kurz pilotov ultraľahkých lietadiel otvorený