Šuriansky zlet 2024
with Nekomentované

Oznam pre priaznivcov lietania. Dňa 15.6.2024 sa uskutoční zlet všetkého čo lieta aj nelieta, aj po zemi aj pod zemou na letisku v Šuranoch. Radi privítame všetkých co majú kovové, kompozitové, ale aj ine vtáky. Čaká Vás pohostenie , guláš … Read More

2% z daní
with Nekomentované

Vážení členovia a priaznivci lietania. Aj vďaka Vašim 2% z daní sa darí nášmu klubu udržiavať vysokú úroveň poskytovaných služieb či už členom, návštevníkom aj všetkým ostatným priaznivcom lietania. 2% sú pre nás naozaj dôležitý zdroj príjmov. Inflácia urobila svoje … Read More

Koncoročná kapustnica
with Nekomentované

Vážení členovia,srdečne Vás všetkých aj tento rok pozývame na koncoročnúKAPUSTNICU a posednie v spoločnosti priaznivcov letectva. Stretnutie sa uskutoční v našich priestoroch LKŠ dňa 23.12.2023. Začiatok od 11:00h, ukončenie podľa vlastného uváženia a nasýtenia. Nápoje alko/nealko , slané či sladké … Read More

Šuriansky ZLET 2022 – FOTO
with Nekomentované

Vážení priatelia, Pevne veríme, že ZLET 2022 bol pre Vás príjemným zážitkom a na pamiatku Vám pripájame pár fotografií vo foto galérii. Ďakujeme všetkým zainteresovaným, za ich podporu a prácu. NSK ďakujeme za dotáciu akcie. Tešíme sa na budúci rok, … Read More

PF 2022
with Nekomentované

Predseda LKŠ praje všetkým členom a priaznivcom lietania v Novom roku všetko najlepšie a hlavne veľa zdravia šťastia pohody a príjemných okamihov

PF 2021
with Nekomentované

Predseda LKŠ praje všetkým členom a priaznivcom lietania v Novom roku všetko najlepšie a hlavne veľa zdravia

úhrada čl.poplatkov
with Nekomentované

Žiadam členov LKŠ, aby si splnili povinnosť a uhradili poplatky Členské a hangárovné za rok 2020 + nedoplatky z predchádzajúceho obdobia Členské – 100€ Hangárovné – 240€ Číslo účtu: SK22 0200 0000 0020 2973 4154 Variabilný symbol: 2020 Do poznámky napísať: Meno Priezvisko … Read More

1 2 3 4 10

Kurz pilotov ultraľahkých lietadiel otvorený